13.12.2015

שלום חנוך עם משה לוי בהופעה

מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב | מתחילים ב־18:30

לפרטים נוספים